Teknikprogrammet

Teknikprogrammet (TE) på Vettergymnasiet

Eventuellt kommande program, ej sökbar just nu

För intresserade av detta program, gör intresseanmälan.

Teknikprogrammet på Vettergymnasiet förbereder elever för högskolestudier, i första hand inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena, men även inom andra vetenskapliga områden.

Poängutrymmet för teknikprogrammet fördelar sig så här:
• Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
• Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
• Inriktningar 300 poäng
• Programfördjupningar 400 poäng
• Individuellt val 200 poäng
• Gymnasiearbete 100 poäng

Informations och medieteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Yrkesutgångar
Programmet är högskoleförberedande och kan leda till yrken som t ex: ingenjör, programmerare, spelutvecklare, tekniker.