APL hos oss innebär så mycket mer…

APL eller Arbetsplatsförlagt lärande är en del av din gymnasieutbildning utöver den största delen som du gör på skolan med dina kurser. Hos oss på Vettergymnasiet omfattar APL minst 15 veckor av din totala studietid på 3 år. Erfarenhetsmässigt ser vi att våra elever utvecklas av APL och dessutom så ska de alltid komma ihåg att den inte bara innebär att man alltid får arbetslivserfarenhet utan även lära sig arbetsuppgifter i ett yrke. Samt att man minst får in en fot på ett företag och om man sköter sig kan det även leda till, som det ofta gör helg-, extra- eller sommarjobb. Många av Vettergymnasiets elever tar chansen till detta samt gör utmärkt ifrån sig på jobbet som har lett till att det har erbjudits en fast anställning! Kontakterna med arbetsplatsen innebär ju att man också har en referens därifrån som man kan använda för att söka jobb inom annat. Så var professionell och sköt din APL så ska du se att du har nytta av den på många sätt i din framtid!

"Tack vare min lärorika utbildning på Vettergymnasiet har jag nu fått fast jobb som fibertekniker med en fantastisk bra lön!"
Dennis Lindström port
Dennis
"När jag började på Vettergymnasiet år 2015 så var jag en ung datorintresserad grabb utan framtidsplaner. Nu står jag här efter tre års yrkesutbildning med fast anställning. Vettergymnasiet har hjälpt mig att hitta ett roligt arbete där man får jobba med det man gillar och lärarna har alltid gett mig den hjälpen jag behöver."
Filip Lindeberg
Filip