Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet (EK) på Vettergymnasiet

Eventuellt kommande program, ej sökbar just nu

För intresserade av detta program, gör intresseanmälan.

Ekonomiprogrammet på Vettergymnasiet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Programmet erbjuder en flexibel struktur med två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik. Det ger skolorna möjlighet att utforma sina egna profiler.

Ekonomiprogrammet är ett av de program som har särskilda kurser i entreprenörskap, där ämnet finns väldigt naturligt. Skolorna måste fundera på vad det faktiskt innebär för undervisningen och se till att entreprenörskap kommer in i utbildningen på ett bra sätt – till exempel hur eleverna lär sig dra igång projekt och ta vara på sin kreativitet.

Målet för programmet är att eleven ska kunna bli behörig för de utbildningar programmet riktar sig mot. Därför ingår matematik 3 som en obligatorisk kurs i inriktningen ekonomi. Dessutom finns matematik 3 och 4 med i programfördjupningen.

Alla som går ekonomiprogrammet får lära sig grunderna i ekonomi och juridik. Företagsekonomi och juridik, liksom entreprenörskap är viktiga profilämnen och samhällsekonomi är ett viktigt moment inom ämnet samhällskunskap. Det finns möjligheter att lägga in en hel del språk i programmet för den skola som vill. Psykologi ingår som ett programgemensamt karaktärsämne.

Poängutrymmet för ekonomiprogrammet fördelar sig så här:
• Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng
• Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng
• Inriktningar 300 poäng
• Programfördjupningar 300 poäng
• Individuellt val 200 poäng
• Gymnasiearbete 100 poäng

Ekonomi

Denna inriktning ger kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag.

Yrkesutgångar
Programmet är högskoleförberedande och kan leda till yrken som t ex: ekonom, revisor, lärare.

Juridik

Denna inriktning ger kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle samt utvecklar elevens förmåga att identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på konkreta situationer.

Yrkesutgångar
Programmet är högskoleförberedande och kan leda till yrken som t ex: Jurist/advokat, företagsjurist, administratör.