Klagomålshantering

Home » Information » Klagomålshantering

Synpunkter och klagomål

För att vi ska kunna bli bättre är det viktigt för oss att få veta om du är missnöjd med något av det som Vettergymnasiet erbjuder. Synpunkter och klagomål hjälper oss att identifiera brister, rätta till misstag och förbättra våra verksamheter.
Dina synpunkter och klagomål är viktiga! De hjälper oss att bli bättre. Du lämnar dina synpunkter och klagomål i formuläret nedan Klagomålshantering, skolsituationen.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

För en ändamålsenlig och enkel klagomålshantering bör klagomål i första hand hanteras där de uppstått, nära eleven. Om en elev eller vårdnadshavare inte är nöjd med hur skolan hanterar ett klagomål kan de vidarebefordra det till huvudmannen.

Vid användning av formuläret krävs vissa personuppgifter för registrering i skolans ärendehanteringssystem. Vi återkopplar sedan ett svar till dig. Genom att fylla i personuppgifter antar vi ditt samtycke till registrering.

Du har möjlighet att vara anonym, men i så fall kan du inte förvänta dig återkoppling på dina synpunkter. Dock tilldelas du ett ärende-ID vid inlämning för eventuella förfrågningar. Kontakta skolans växel för detta på 036-12 04 04.

Vid missnöje med hur huvudmannen hanterar ärendet kan du anmäla till Skolinspektionen. Innan detta måste du ha kontaktat skolan eller huvudmannen, eftersom det är deras ansvar att följa reglerna. Om Skolinspektionen blir kontaktad utan att du först har pratat med huvudmannen, skickas ärendet i regel tillbaka för behandling till oss på skolan.