Synpunkter och klagomål

För att vi ska kunna bli bättre är det viktigt för oss att få veta om du är missnöjd med något av det som Vettergymnasiet erbjuder. Synpunkter och klagomål hjälper oss att identifiera brister, rätta till misstag och förbättra våra verksamheter.
Dina synpunkter och klagomål är viktiga! De hjälper oss att bli bättre. Du lämnar dina synpunkter och klagomål i formuläret nedan Klagomålshantering, skolsituationen.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Var och en har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på ditt klagomål. Du har ändå viss möjlighet att fråga om ärendet om du kontaktar oss.

Blanketten och rutiner för klagomålshantering finns också tillgänglig på skolans Intranät, åtkomlig för personal, elever och vårdnadshavare.

Tidigare har det varit möjligt att anmäla ärenden direkt till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet men numera måste den som anmäler först ha varit i kontakt med skola/huvudman.

Om du inte är nöjd med åtgärderna kan en anmälan göras till skolinspektionen eller barn och elevombudsmannen (beo) Detta ska göras skriftligen via skolinspektionen.se eller via vanligt brev. En inkommen anmälan är en offentlig handling.