Elevdemokrati

Home » Information » Elevdemokrati

Elevdemokratiplanen ska garantera att elever får det inflytande på sin gymnasietid som skollag, gymnasieförordning och läroplan påbjuder.

Att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar är de demokratiska principerna i vårt samhälle.

Genom bl a klassråd, elevråd och skolkonferens ges elever goda möjligheter att utvecklas till ansvarsfulla individer som tar ansvar för, och kan påverka sin utbildning.