Samhällsprogrammet (SA) på Vettergymnasiet

För intresserade av detta program, gör intresseanmälan.

Samhällsprogrammet på Vettergymnasiet riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel Samhällskunskap, Psykologi och Moderna språk.

Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier. Eleverna ska till exempel få formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder. Programmet riktar sig till de elever som är intresserade av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt.

Medier, information och kommunikation

Inriktningen som heter medier, information och kommunikation har flera teoretiska inslag. I inriktningen går det att läsa olika aspekter av medieområdet, från kommunikationsteori till medieproduktion. Trots den stora delen teoretiska inslag ingår även en hel del praktiska moment, som till exempel filmproduktion och bildbehandling. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper om media i praktiken. Inriktningen ger en god grund att stå på för den som vill läsa till exempel medie- och kommunikationsvetenskap på högskolan och kanske siktar på att blir informatör eller liknande i framtiden.

Yrkesutgångar
Programmet är högskoleförberedande och kan leda till yrken som t ex: Informatör, journalist, kommunikatör.

Samhällsvetenskap

Denna inriktning ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Elevens förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik.

Yrkesutgångar
Programmet är högskoleförberedande och kan leda till yrken inom de flesta områden.

Beteendevetenskap

Denna inriktning ska ge kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Dessutom ska inriktningen ge kunskaper i kommunikation, lärande och ledarskap samt förmåga att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.

Yrkesutgångar
Programmet är högskoleförberedande och kan leda till yrken som t ex: kurator och psykolog.