Samhällsprogrammet

Samhällsprogrammet (SABET) på Vettergymnasiet

Samhällsprogrammet på Vettergymnasiet är för dig som som vill få insikter i samhällets dynamik och människors påverkan. Du analyserar kriminalitet, identitet och samhällspåverkan.

Under utbildningen kommer du att studera samhällskunskap, psykologi, sociologi och kriminologi. Du kommer också att titta på förändringar i samhället från både ett historiskt och internationellt perspektiv.

Efter gymnasiet kommer du att ha möjlighet att fortsätta din utbildning vid universitetet eller högskolan. Du kan välja att bli kommunikatör, lärare, journalist, polis, kurator, psykolog eller andra yrken inom samhällsvetenskap.

Programmet är högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Du kommer att undersöka samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och i världen som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmet kommer också att hjälpa dig att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, vilket är viktigt för framtida högskolestudier.