Samhällsprogrammet (SABET) på Vettergymnasiet

NYHET: Nu kan du också söka Samhällsprogrammet på Vettergymnasiet fr.o.m lå.23/24.

SA-programmet hos oss riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas av samt påverkar samhället. Är du intresserad av att veta vad det är som gör att människor blir kriminella? Undrar du vad det är som gör att du har blivit just du, med din unika identitet? Funderar du över om dina val i livet är dina egna, eller om samhället är det som påverkar dina val? Då kommer samhällsprogrammet hos oss att passa dig perfekt!

I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser bland annat Samhällskunskap, Psykologi, Sociologi och Kriminologi. 

Efter gymnasiet kan du på universitetet/högskolan välja att utbilda dig till t.ex. kommunikatör, lärare, journalist, polis, kurator, psykolog etcetera.

Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier.