Pedagogisk Personal

Home » Pedagogisk Personal

Issa Bebinno

Jag är rektor för Vettergymnasiet sedan 2009.

Jag är naturvetare med en dataingenjörsutbildning från högskolan som bas (1997). Detta har jag sedan kompletterat med pedagogik för yrkeslärare på lärarhögskolan (2002). Jag är dessutom också certifierad av Microsoft inom deras server- och applikationsmiljöer.

Jag har arbetat som konsult inom det datortekniska området i ett par år innan jag bytte karriär och istället började arbeta som gymnasielärare på elprogrammet i en kommunal skola. Jag undervisade i alla de förekommande ämnen/kurser som hörde till inriktningen datorteknik i ca.9-10 år, där jag samtidigt också var ansvarig för hela inriktningen datorteknik på skolan. Nya utmaningar gjorde att jag började arbeta på Vettergymnasiet fr.o.m. hösten 2009. På Vettergymnasiet är jag främst rektor men har också rollen som Syv och i förekommande fall undervisar jag också i yrkesämnen.

Som person gillar jag utmaningar och hitta bra och optimala lösningar. Jag känner att jag hela tiden växer med de utmaningar jag har framför mig och trivs med det 😊

Magdalena Janzi

Jag är legitimerad lärare i biologi för gymnasiet samt matematik åk 1-9.

Jag är en biolog som mitt i yrkeslivet bytte bana och utbildade mig till lärare. Under många år studerade jag medicin på Karolinska Institutet och fick min doktorsexamen i medicinsk vetenskap 2009. Under mina forskningsstudier undervisade jag en hel del och upptäckte då att jag helt enkelt älskar att undervisa och umgås med elever. År 2015 tog jag steget och utbildade mig till lärare. Idag jobbar jag som förstelärare med att utveckla våra program, fortbilda personalen och se till att våra elever får de bästa möjligheterna att lära sig, trivas hos oss och växa som människor.

Jag har aldrig ångrat mitt yrkesbyte, det är superkul att umgås med alla fina elever och se dem växa och mogna till unga vuxna. Varje dag bjuder på nya överraskningar och många skratt.

Stina Eriksson​

Jag är legitimerad lärare med behörighet i ämnena sociologi samt humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Jag tog examen i januari 2022 och började sedan på Vettergymnasiet i augusti 2022. På Vettergymnasiet undervisar jag i nuläget på Barn- och fritidsprogrammet och i kurserna ”Människors miljöer” och ”Ungdomskulturer” samt håller i studiestöd.

Vettergymnasiet är verkligen en arbetsplats för mig, som trivs med att arbeta relationellt. Elevgrupperna är mindre, vilket gör att vi får möjligheten till att se varje elev och ge varje elev det stöd de behöver! Från mitt perspektiv som relativt ny på skolan anser jag att vår slogan är den perfekta beskrivningen av skolan – “den lilla skolan med det stora hjärtat”. Här hjälps vi i personalen åt, tillsammans med våra elever, för att skapa en trygg och välkomnande skolmiljö där alla får möjligheten att utvecklas!

Arsallan

Jag är ansvarig lärare för El- och Energiprogrammet på Vettergymnasiet. Jag har alltid haft intresse för el och teknik ända sedan jag var liten, och har flera tekniska utbildningar i bakgrunden.

På utbildningen får elever jobba med mer individuella och anpassade projekt efter deras intresse. Det finns många vägar att gå och utbilda sig inom ämnet och därför jobbar vi just så, för att alla ska hitta sitt intresse och utvecklas så mycket som möjligt. Detta förbereder också eleverna att utvecklas på egen hand och kunna lösa olika typer av problem på egen hand.

Daniela Bebinno

Jag är utbildad ämneslärare i religionsvetenskap och historia.

Jag började jobba på Vettergymnasiet sedan hösten 2020.

Jag trivs bra på min arbetsplats. Det är en liten skola med stor lärartäthet och med stora utvecklingsmöjligheter.  För mig är det viktigt med en bra lärare-elev relation och på Vettergymnasiet får man stora möjligheter till goda relationer och ett kollektivt lärande.

Johannes

Jag har teknisk högskoleexamen och har arbetat länge med olika IT-relaterade projekt i arbetslivet. På Vettergymnasiet jobbar jag som IT-administratör, webbutvecklare/programmerare, grafisk designer och lärare i dator- och kommunikationsteknik. Vettergymnasiet är en fantastisk arbetsplats och som elev hos oss kommer du att få en trivsam skola där lärarna bryr sig om dig och vill se dig lyckas!

Merisa Zejnilagic

Jag är legitimerad lärare med behörighet i ämnena svenska och engelska. Vettergymnasiet är en plats där jag trivs. Det är en mindre skola och här blir alla elever sedda. Med gott samarbete och förtroende hjälps vi alla på skolan att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö.

Magnus

Legitimerad ämneslärare i samhällskunskap och historia på gymnasienivå (2021). Har en bakgrund inom resebranschen där jag jobbat utomlands i olika befattningar under 7-8 års tid. Majoriteten av tiden har jag jobbat som färdledare för historie- och kulturresor i olika länder. Har ett stort intresse för de ämnen jag undervisar i och anser att det utifrån ett didaktiskt perspektiv är centralt att väcka elevernas nyfikenhet, intresse och lust att lära. De främsta anledningarna till att jag sökte mig till Vettergymnasiet är deras höga lärartäthet, mindre klasser och den familjära känslan som är svår att uppnå på större skolor.