Fyll formuläret nedan så fort det går. Formuläret kommer att skickas till din mentor/klassföreståndare. Det är bra om både du och vårdnadshavaren har och fyller i mail-adress eftersom uppgifterna behövs till frånvarosystemet dit ni har tillgång.

Personnummer krävs också för att vårdnadshavare ska kunna ta del av elevens studie-situation i vårt skolsystem.

Vettergymnasiet behandlar dina uppgifter som du ger oss enligt GDPR.

    Elevuppgift

    Vårdnadshavare/Närmast anhörig (1)

    Vårdnadshavare/Närmast anhörig (2)

    När du har kontrollerat att uppgifterna stämmer, var vänlig att trycka på skicka knappen.

    Öppet hus, måndag 6 december 2021 kl.17.00-19.00!