Introduktionsprogram (IM)

Home » Introduktionsprogram (IM)

Yrkesintroduktion på Vettergymnasiet

För dig som vill läsa en yrkesutbildning men som inte fått godkänt i alla ämnen på grundskolan.

Du kan inte läsa alla grundskolans ämnen hos oss. Grundskolekurserna SV, EN, MA och IDH erbjuds alltid på skolan (fasta positioner reserverade i schemat). Kurserna SH, HI, RE och TK erbjuds också för de elever som är intresserade av att läsa dessa grundskolekurser av någon anledning utifrån individuellt studieplan.

Fyra eller tre år?

Om du vill ha examensbevis läser du fyra år sammanlagt. Om du inte vill få ut examensbevis, går det bra att gå ut med gymnasieintyg efter tre år. Våra rekommendationer är att ha fokus första året på att bli klar med grundskolans kurser och därmed sikta på att bli nationellt behörig till ett yrkesprogram i första hand.

Läs yrkeskurser

Under utbildningen läser du tillsammans med andra elever på ett yrkesprogram.
Exempel: Som YRK-elev här så läser du matematik grund i mindre grupper. Utöver detta så läser du allt som en klassisk elev i årskurs 1 gör, alltså svenska, engelska, idrott, historia och naturkunskap samt yrkeskurser i BF eller EE. Du får dessutom mer tid till extra stöd och läxhjälp inlagt på schemat.

Vad är ditt mål?

Om du blir nationellt behörig så kan du fortsätta läsa vidare på ett av de nationella programmen vi har här på skolan. Om vi inte kan erbjuda dig önskad program hos oss, så finns det möjlighet för dig att söka under våren till en annan gymnasieskola som erbjuder just det programmet du är intresserad att läsa vidare på.

Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet

Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet (IMYBF) är för dig som vill arbeta med barn och ungdomar eller annat socialt arbete men som saknar godkända betyg för behörighet till yrkesprogrammet barn- och fritidsprogrammet.

Din utbildning kommer bestå av grundskoleämnen SV, EN, MA och IDH som du inte fått godkända betyg i, samt kurser från barn- och fritidsprogrammet. Kurserna SH, HI, RE och TK erbjuds också för de elever som är intresserade av att läsa dessa grundskolekurser av någon anledning utifrån individuellt studieplan. Yrkesämnen som är möjliga att läsa är b.la. Hälsopedagogik, Kommunikation, Lärande och utveckling m.m.

Målet med utbildningen är framför allt att bli nationell behörig till att söka ett nationellt program.

Möjlighet till jobb finns om önskas efter avslutad studier.

Skolan erbjuder också platser på IMV och IMA inom introduktionsprogrammen.

Yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet

Yrkesintroduktion mot El- och energiprogrammet (IMYEE) är för dig som vill arbeta inom IT men som saknar godkända betyg för behörighet till yrkesprogrammet El- och energiprogrammet.

Din utbildning kommer bestå av grundskoleämnen SV, EN, MA och IDH som du inte fått godkända betyg i, samt kurser från endast datortekniska ämnen så som b.la. Datorteknik 1a, Dator och nätverksteknik, Elektronik och mikroprocessorteknik m.m. Kurserna SH, HI, RE och TK erbjuds också för de elever som är intresserade av att läsa dessa grundskolekurser av någon anledning utifrån individuellt studieplan.

Målet med utbildningen är framför allt att bli nationell behörig till att söka ett nationellt program.

Möjlighet till jobb finns om önskas efter avslutad studier.

Skolan erbjuder också platser på IMV och IMA inom introduktionsprogrammen.

Individuellt alternativ (IMA)

Du läser grundämnen och ett antal av gymnasieskolans yrkeskurser utifrån dina individuella förutsättningar. Grundskolekurser SV, EN, MA och IDH erbjuds alltid för de elever som så önskar. Övriga kurser så som SH, HI, RE och TK kan eventuellt också läsas men endast i mån av plats eller går organisatoriskt att samordna. Utbildningen utformas efter dina enskilda behov och du får ingen examen med detta alternativ. Ni blir kallade till möte kring elevens individuella studieplan.