Vi på Vettergymnasiet tycker att det är viktigt med en bra skollunch av hög kvalité för att orka och prestera bra. Därför äter vi på en restaurang med stora valmöjligheter att välja på. Smaklig måltid!